Din kommunikationspartner

I över 20 år har vi utvecklat och stärkt varumärken för företagare med ambitioner. Vi är din långsiktiga partner. Vi definierar dina marknadsfördelar och skapar en identitet som är särskiljande från konkurrenterna och attraktiv för målgruppen.

 

Nystartade företag

För det nystartade företaget är det helt avgörande att verksamheten får en bra start.

Läs mer om vårt erbjudande för nystartade företag

Etablerade företag

Vi är ett stöd när ni ska förbereda er för att gå in på en ny marknad, lansera en ny produkt eller göra ett omtag avseende er kommunikation eller profil.

Läs mer om vårt erbjudande för mellanstora / etablerade företag

Större företag / koncerner

Många större företag har, trots sin storlek, en stor variation över tid i behovet av marknadsmaterial. En extern partner istället för en egen in-house-avdelning kan därigenom innebära en stor kostnadsbesparing.

Läs mer om vårt erbjudande för större företag

Sterners – ett innovationsföretag

Företaget kännetecknas av innovation, kompetens och precision, och samma synsätt tillämpades även när man behövde se över sitt varumärkesarbete och sin grafiska profil. Arbetet gjordes ordentligt, med början i en varumärkesgrund, som sedan övrigt profilarbete baserades på.

Läs mer om vårt uppdrag för Sterners

Kontakt

O2 Kommunikation AB
Norsgatan 36F, 793 30 Leksand

0706770525
info@o-2.se

Namn

email

Meddelande