Mellanstort företag

På etablerade, mellanstora företag vill man vanligen inte lägga resurser på att hålla sig med kompetens inom huset för produktion av marknadsmaterial. Samtidigt som det är av stor nytta för företaget om det material som tas fram upplevs professionellt, och ”följer en röd tråd”, dvs är konsekvent enligt företagets profil, och därmed stärker varumärket.

Marknader, målgrupper och konkurrenssituationen  är i ständig förändring, och företagets kommunikation och kanske även profil behöver så småningom uppdateras, för att företaget ska hävda sig optimalt. Vi är ett stöd när ni ska förbereda er för att gå in på en ny marknad, lansera en ny produkt eller göra ett omtag avseende er kommunikation eller profil.

Vi är vana vid att kunna leverera med relativt kort varsel, och vid stor variation avseende omfattningen på behoven. Vi har upparbetade relationer med bra underleverantörer och samarbetspartners på många områden.

Välkommen att boka ett möte, så berättar vi mer.