Nystartat företag

För det nystartade företaget är det helt avgörande att verksamheten får en bra start. Man går in med eget eller lånat kapital, och har tagit en del tunga startkostnader. Företaget behöver träffa rätt direkt med sin kommunikation och sin positionering, samtidigt som man har en begränsad budget.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa nystartade företagare, och att utifrån din budget få ut mesta möjliga för ditt företags behov. Vi skapar en företagsidentitet som är särskiljande från konkurrenterna och attraktiv för dina tilltänkta kunder.

Allt utifrån behov kan vi hjälpa till med ditt varumärkesarbete, den grafiska profilen, logotypen, webbproduktionen och digital marknadsföring. Vi fotograferar och skapar filmsekvenser, och tar fram texter. Vi kan producera skyltar, fordonsdekor, profilplagg, visitkort, produktblad osv. Vi har bra underleverantörer och samarbetspartners, och kan ofta producera det mesta till både bättre pris och med bättre kvalitet än om du gör det själv.

Välkommen att boka ett kostnadsfritt startmöte.