Större företag / koncernbolag

Många större företag har, trots sin storlek, en stor variation över tid i behovet av marknadsmaterial. En extern partner istället för en egen in-house-avdelning kan därigenom innebära en stor kostnadsbesparing. Arbetar man med alternativet att personal på marknadsavdelningen även ska producera marknadsmaterial till och från när behovet finns, så är sanningen vanligen den att det i praktiken är fullt upp med de övriga arbetsuppgifterna, och marknadsmaterialet kommer i bästa fall i andra hand.

Vi har lång erfarenhet av att vara en stödjande funktion för marknadsansvariga på större bolag. Vi säkerställer god kännedom om er grafiska profil och kommunikativa tänk, och utgör en garant för att detta tillämpas konsekvent vid produktionen av ert marknadsmaterial. Vi är vana vid att kunna leverera med relativt kort varsel, och vid stor variation avseende omfattningen på behoven. Vi har upparbetade relationer med bra underleverantörer och samarbetspartners på många områden.

Välkommen att boka ett möte, så berättar vi mer.