Sterners

Sterners har verksamhet i Dala-Järna och Norrtälje. Företaget har verksamheten baserad på tre huvudgrenar: Sterners Payment Solutions – en av Europas ledande tillverkare av obemannade betallösningar, Sterners Mercur – en av Europas ledande tillverkare av bilvårdsutrustning mm för bensinmackar, samt Sterners Contractor, som erbjuder stöd med både konstruktion och produktion för främst teknik- och mekanikföretag. Företaget ville lägga en god grund när man behövde se över sitt varumärkesarbete och sin grafiska profil, och valde att börja med en varumärkesgrund, som sedan övrigt profilarbete baserades på. I och med de olika verksamhetsgrenarna hade vi utmaningen att ta fram ett varumärke och ett uttryck som skulle fungera för flera målgrupper.

VI HAR TILLFÖRT
Varumärkesarbete, logotyp-program, grafisk profilmanual, webbdesign, webbproduktion, grafisk form, marknadsmaterial, filmredigering.

sterners.se >

 

ISAB

LWAB

Sveriges ledande företag inom klimatskydd för kommersiella fastigheter.

VI HAR TILLFÖRT
Vi har tagit fram företagets varumärkesgrund, i samarbete med Blikka i Falun.

lwab.se >

 

ISAB

Boxmore

Boxmore är ett nytt, innovativt företag som har tagit fram teknik och logistik för att underlätta livet på landsbygden likaväl som i butiker med för-packade ordrar som hämtas av kund.

VI HAR TILLFÖRT
Bolagsnamn, logotyp, varumärkesarbete, grafiskt profilarbete, webbproduktion.

boxmore.se >

 

Leksandsstolen

Prifloat Consulting AB

Prifloat Consulting erbjuder verksamhetsutveckling för medelstora och större företag och organisationer.

VI HAR TILLFÖRT
Varumärkesarbete, grafiskt profilarbete, webbdesign, webbproduktion.

prifloat.se >

 

ISAB

LSAB-Gruppen

LSAB-koncernen är verksam i sex länder, och ägs av börsnoterade Latour. Koncernföretagen erbjuder tjänster för träbearbetande industrier och företag, främst i form av verktyg och skärpning av verktyg.

VI HAR TILLFÖRT
Vi har skapat LSAB-koncernens logotyp och payoff.

lsab.se >

Research Electronics

Bergkvist Siljan

Genom sammanslagningen av Siljan-koncernen med säte i Mora, och Bergkvist Insjön AB bildades det nya bolaget Bergkvist Siljan, en av Sveriges största sågverks- och trävarukoncerner. Marknaden för trävaror är huvudsakligen internationell. Koncernens råvarubolag Bergkvist Siljan Skog hjälper flera tusen skogsägare i Mellansverige med skogsskötseln.

VI HAR TILLFÖRT
Grafiskt profilarbete, webbdesign, webbproduktion, webbmarknadsföring, skyltning, foto, filmproduktion och redigering mm.

bergkvistsiljan.com >

 

ISAB