Varumärkesarbete

Ju mer varumärkesorienterat ett företag är desto lönsammare är det – undersökningar har bekräftat detta samband. Ett framgångsrikt varumärkesarbete gör att du både kan sälja mer och ta bättre betalt för det du säljer. Genom att utarbeta en varumärkesgrund får du ett bättre stöd för strategiska beslut, och samtidigt en bas för effektivare marknadskommunikation, och därigenom bättre effekt för marknadsbudgeten. Med andra ord något som är av stor nytta för alla företag.

 

Så jobbar vi

Allt börjar med affärsidén, den bärande idé som allt bygger på. En väl formulerad och fungerande affärsidé utgår från ett identifierat behov på marknaden, den beskriver vilka som är kunderna och en idé om hur behovet ska tillfredsställas på ett bättre och/eller annorlunda sätt än nuvarande utbud gör. Till detta läggs företagsledningens vision, det långsiktiga målet med företaget.

Utifrån affärsidén och visionen samt analyser av målgruppen och konkurrenterna utarbetas en positionering för varumärket. Positioneringen utgår i korthet från vilka faktorer som är viktigast för målgruppen när man väljer leverantör, samt vilka faktorer som redan är starkt förknippade med någon/några av konkurrenterna, och vilka faktorer som eventuellt är ”lediga”, och förstås, som du kan leverera bättre än andra. Det budskap som gör dig mest attraktiv och samtidigt unik i kundens ögon.

När positioneringen är bestämd behöver budskapet formas på ett för målgruppen attraktivt sätt. Först formas en varumärkesidentitet. Den kan kort sägas bestå av kärnvärden, en beskrivning av varumärkets personlighet samt varumärkets inneliggande löfte till marknaden. På positioneringen och varumärkesidentiteten byggs sedan den grafiska profilen.

När man kommit hit finns en god och genomarbetad grund för effektiv, målgruppsanpassad kommunikation. Och – om du vill ta det lite längre – även för marknadsstrategi på både kort och lång sikt.

Att ta fram varumärkesgrund och marknadsstrategi behöver inte alltid vara omfattande och komplicerat, omfattningen kan anpassas efter företagets resurser och ambitioner. Det viktiga är att du gör det. Vi kan hjälpa dig med alla stegen, från att formulera din affärsidé så den fungerar som ett stöd i den dagliga verksamheten, utforma grafisk profil och logotyp, till kommunikation. Och förstås utvärdering och analys. Hör av dig och boka ett möte.

 

Our plans miscarry because we have no aim.
When a man does not know what harbor he is making for, no wind is the right wind.
/Seneca